KURUMSAL

Archi Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; Gayrimenkul Değerleme hizmeti vermek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:35 Sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde “Lisanslı Değerleme Şirketi” olarak hizmet vermektedir.

Aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankalar için Değerleme Hizmeti Verecek Firma" lisansına sahip olup, bu yetkilendirme dahilinde Bankalar için Değerleme hizmeti sunmaktadır.

Bu başlık altında; şirketimizin Kurumsal Yapı özelliklerini, ortaklık ve personel yapısını, ayrıca; çalışma şeklini ve çalıştığı bölgeler ile hizmet verdiği şehirleri görebilirsiniz.