Taşınmaz Değerleme Günleri 2009

BANKALARIN KONUT KREDİLERİNE YÖNELİK DEĞERLEMELER

Bu bildiride, 2009 Yılı için Bankaların Konut Kredilerine Yönelik Değerlemelerini analiz edebilmek için öncelikle SPK, BDDK ve diğer İlgili Kurumların Taşınmaz değerlemeye yaklaşımını ve Bankaların Değerleme şirketlerinden beklentilerini sunma, daha sonra da Değerleme Şirketlerinin konuya bakış açısı ile mevcut sorunları çözebilecek önerileri açıklama hedeflenmiş, dolayısı ile konu incelenirken, değerleme ile ilgili sorunlar da irdelenmiştir.