Archi'den Rapor Örnekleri

Burada sunulan raporlardaki kişiler, adresler vs. gerçek değildir. Rapor niteliği ve hazırlanışı hakkında bilgi vermek amacı Ile yayınlanmaktadır. Bu nedenle rapor ekleri kısmı vs. yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılmasından dolayı çıkabilecek sorunlardan şirketimiz Sorumlu Değildir.

Meyve Bahçesi Değerleme Raporu Örneği

Arsa Payı Düzenleme Raporu Örneği (Bilirkişi raporlarındaki genel yaklaşım; bağımsızların yön, kat vb. özelliklerine göre ayrı puanlama vererek bunların toplamına göre arsa paylarını belirleme yönündedir. Ancak bu yöntemde çok farklı alanlara sahip bağımsızlarda oransız bir arsa payı dağılımı çıkmaktadır. Bu nedenle örnek raporda uygulanan yöntemde aynı özelliklere göre uygulanan kat sayılar, alanlar ile çarpılarak arsa payları oluşturulmuştur)

Şerefiye Karşılaştırma Raporu Örneği