0(216) 530 31 19

Değerleme Prensipleri | Archi

Değerleme Prensipleri

Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme

RES TANTUM VALET, QUANTUM VENDİ POTEST
“Bir şeyin kıymeti, ancak başkalarının ona vereceği değer kadardır"

Bir taşınmazın değer tespiti, o taşınmazın değerlemesi yapıldığı gün için geçerli olduğu değerini belirler. Değerlemesi yapılan taşınmazın yasal alanlarının dışında, imarına aykırı ve iskana bağlanması mümkün olmayan illegal yapılaşmaları olabilir. Değer tespiti sırasında bu hususlar da tespit edilir ve mevcut durum değeri dışında, yasal durum değeri de ayrıca belirlenir.