0(216) 530 31 19

Kentsel Dönüşüm ve Projeler | Archi

Kentsel Dönüşüm ve Projeler

Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme

RES TANTUM VALET, QUANTUM VENDİ POTEST
“Bir şeyin kıymeti, ancak başkalarının ona vereceği değer kadardır"

Son yıllarda ülkemizde yaşanan depremler sonucunda eski deprem yönetmeliklerinin yetersiz kaldığı anlaşılmış ve binaların daha sağlam yapılmalarını sağlamak için yeni deprem yönetmelikleri çıkartılmıştır. Bunun sonucunda 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış riskli binaların yenilenmesi gündeme gelmiştir. İstanbul'da Kentsel Dönüşümün koordinasyonu T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı, "İstanbul Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Müdürlüğü"ne verilmiştir. https://istanbulakdm.csb.gov.tr/

Bknz.: Evimiz Depreme Ne Kadar Dayanıklı ?

Riskli olarak tespit edilmiş binalarda ise lisanslı değerleme hizmeti veren şirketlerin raporlamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Archi, bu tip yapılarda ortaya çıkan anlaşmazlıklarda çözüm üretebilmek adına, yeni imar planlarının getirdiği avantaj ve/veya yeni yapılması öngörülen bina dikkate alınarak eski binadaki avantaj / dezavantajlarla birlikte düşünerek adil raporlamalar yapmaktadır.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile İlgili Bazı Husular;