0(216) 530 31 19

Kurumsal Çalışma Sistemimiz | Archi

Kurumsal Çalışma Sistemimiz

Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme

Değerleme işlemi :

Gelen talepler İstanbul içinde ise doğrudan kendi personelimiz tarafından değer tespiti yapılmaktadır. Değerleme talebi geldiğinde öncelikle ofisten ön araştırma yapılmakta daha sonra görevlendirilen ekip resmi dairelerden evrak temin etmekte ve yer tespiti yapmaktadır. Raporlama bu ekip tarafından ofiste önce taslak olarak hazırlanmakta daha sonra uzmanlarla beraber netleştirilmektedir. Her aşamada Kalite Kontrol Güvence sistem sorumlusu gözlem yapar. En son aşamada kontrol elemanlarınca sonlandırılır. Bu aşamalardan herhangi birinde tarafsızlığı engelleyecek bir durum ortaya çıkarsa Kalite Kontrol Güvence Sistem sorumlusu daha önce alınmış ilgili karar gereği müdahale eder. Değerleme personelimiz çoğunlukla mimar ve mühendislerden oluşan deneyimli kişilerdir.

Taşra işlemleri sözleşmeli değerleme uzmanlarımızca yapılır. Sözleşmeli personel yeterli teknik ve bilgi donanımına sahip deneyimli kişilerdir. Raporlama aşamasında değerleme uzmanlarımız tarafından destek verilerek raporlar sonuçlanır. Daha sonraki aşamalar aynıdır.

Raporların Hazırlanmasındaki Genel Prensipler :

Firmamızda değerleme ile ilgili her türlü süreç önceden yazılı olarak hazırlanmış ve tüm personel bu hususlarda bilgilendirilmiştir. Ayrıca Değerleme kuralları ve işleyiş şeması ile ilgili hazırlanmış şirket yönergesi mevcuttur. Bunun dışında çalışılan firmaların istedikleri standartlar ve çalışma prensiplerine ayrıca dikkat edilerek raporlama yapılır. Bu amaçla rapor düzenlenmeden önce sözleşme yapılan firmaların çalışma prensipleri ile ilgili eğitim verilir.

Raporların Saklanması :

Firmamız GDYS7 programını kullanmaktadır. Tüm raporlar bu sistem içinde dijital ortamda saklanmaktadır

Personel Eğitimleri :

Eğitimler, teorik ve pratik olarak verilmektedir. Tüm personelin Lisanslı olması ve SPK GMD. Lisanslarına da sahip olmaları hedeftir. Bu nedenle SPK lisansına girecek adaylar firmanın SPK Lisanslı deneyimli personeli tarafından sürekli eğitime tabii tutulurlar. Bunun yanı sıra destek amacı ile SPK Lisanslama kurslarına gönderilirler. Şirkette ayrıca proje okuma, mevzuat, hukuk, vb. konularda ilgili meslek gruplarından uzmanlarca eğitimler verilmektedir. Bu derslerle ilgili çeşitli doküman ve kitaplar şirket kitaplığında bulunmaktadır. Ayrıca şirketin web sayfasında Archi’den başlığı altındaki Çalışma notlarında tüm değerleme uzman yardımcılarına faydalı olabilecek eğitim notları yayınlanmaktadır. Personel eğitimleri için altı aylık eğitim programları çıkartılmakta ve uygulanmaktadır. Tüm sözleşmeli taşra eksperlerine belli periyotlarla bu eğitim notları gönderilmekte ayrıca telefon veya mail yolu ile destek verilmektedir.