0(216) 530 31 19

Gayrimenkul Danışmanlık | Archi

Gayrimenkul Danışmanlık

Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme

RES TANTUM VALET, QUANTUM VENDİ POTEST
“Bir şeyin kıymeti, ancak başkalarının ona vereceği değer kadardır"

Şirketimizde Gayrimenkullerin emlak vergilendirmelerinden, yükümlülük getirdiği gelir vergilerine kadar; kira kontratlarından inşaat sözleşmelerine kadar, taşınmazlarla ilgili imar hukuku, medeni kanun vb. yasalarla ile ilgili sorunlarının aşılması için danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Çalışılan şirketlerin sadece teminata almayı düşündükleri değil, kendi gayrimenkulleriyle de bazı sıkıntıları olabilir. Yasal bir takım prosedürler, yapımla ilgili mimari sıkıntılar, belediye veya tapu ile ilgili işlemler vb. pek çok konuda bir danışmana ihtiyaç duyabilirler. Archi, bu ihtiyaca cevap verebilecek kadroya sahiptir. Çeşitli kurumlara bunlarla ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Yerinde keşif veya ofis hizmeti ile olası pek çok sıkıntının önlenmesi için çalışmaktadır.

Son zamanlarda gündemde olan "Kentsel Dönüşüm Projeleri" veya "Güncel imar durumuna göre artan inşaat alanı" dolayısı ile Değerlemenin yanı sıra Danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Danışmanlık Fiyatları Esasları:

Danışmanlık ücretleri, danışmanlık cinsine ve sürecine göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle teklif usulü ile çalışılmaktadır.

Yeni Sözleşme Hazırlanması:

Apartmanı müteahhide verirken mal sahipleri ve müteahhit açısından eksikliklerin giderilmesini amaçlar. Tek taraflı bir sözleşme değildir. Binanın aksaklığa uğramadan bitirilebilmesi için gerekli olan maddelerin içerikte yer alarak, eksiklik ve herhangi bir aksiliğe uğramadan binanın bitirilmesini hedefler. Fiyatlama blok ve daire sayısına göre değişmektedir. Web sayfamızın iletişim bilgileri kısmından mesaj atarak fiyat alabilirsiniz.

Müteahhitle Yapılan Sözleşme Kontrolleri:

Mevcut sözleşmenin kontrol edilerek, mal sahipleri ve müteahhit açısından eksikliklerin giderilmesini amaçlar. Tek taraflı bir kontrol değildir. Binanın aksaklığa uğramadan bitirilebilmesi için gerekli olan maddelerin kontrolünü, eksiklik ve hataların giderilmesini sağlar. Bu kontrol sırasında sözleşme yapılan müteahhit firmanın yasal yazışma adresi, vb. hususlar da kontrol edilmektedir. Kontrol sonucunda sözleşme revizyon raporu sunulur. Ancak bu rapordaki değişiklikleri, önerileri uygulayıp uygulamamak mal sahiplerinin tasarrufundadır. Bu hizmette sözleşmeye doğrudan müdahale yapılmamaktadır. Düzeltmeleri uygulamak mal sahiplerine aittir. Düzeltmelerin uygulanması talep edilirse, mevcut sözleşmenin şirketimize word dosyası olarak sunulması gerekmektedir. Sözleşme revizyonu sadece rapor olarak sunulmakta olup, bu raporda belirtilen maddelerle ilgili vs. herhangi bir başka hizmet verilmemektedir.

Sözleşme kontrolü ve revize raporu sunulması ve Sözleşme revizyon raporunun hazırlanması ve sözleşmeye uygulanma işlemi olarak iki çeşit fiyatlama sistemi vardır. Web sayfamızın iletişim bilgileri kısmından mesaj atarak fiyat alabilirsiniz.

Proje Kontrolleri:

Mevcut binanın yıkılıp yerine yeni bir proje geliştirildiğinde hazırlanan avan projenin kontrolü, dairelerin net ve brüt alanlarının tespiti işlemlerini içerir. Bununla ilgili bir rapor hazırlanır. Burada fiyatlamaya esas olan proje büyüklüğüdür. Ancak talepler doğrultusunda avan proje revizyonu işlemi için ayrı ücret alınmaktadır.

Avan proje kontrolü ve alanların tespiti sonucu rapor sunumu ve Avan proje revizyonu olarak iki çeşit fiyatlama mevcuttur. Fiyatlama inşaat alanına göre değişmektedir. Web sayfamızın iletişim bilgileri kısmından mesaj atarak fiyat alabilirsiniz.

Binada Arsa Payı Tespit Raporlamaları:

Binada arsa payları, dairelerin değerlerine göre tespit edilir. Dolayısı ile arsa payı tespiti aynı zamanda bir değerleme raporunu da içermektedir. Firmamız gerekli tüm sertifikalara sahip olduğu gibi aynı zamanda kurumsal olarak "Değer tespitinde Bilir Kişi" yetkilendirmesine de sahiptir.

Proje bazında veya yerinde yapılacak arsa payı değer tespiti için daire sayısına bağlı fiyatlama uygulanır. İlk dairenin arsa payının belirlenmesi bir bedel olup, üzerine her daire için ayrı bir bedel alınır. Fiyatlama blok ve daire sayısına göre değişmektedir. Web sayfamızın iletişim bilgileri kısmından mesaj atarak fiyat alabilirsiniz.

Değerlenen taşınmazın cinsine bağlı olarak geliştirilmiş farklı değerleme teknikleri ilgili sayfamızda yer almaktadır.