0(216) 530 31 19

Proje Geliştirme | Archi

Proje Geliştirme

Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme

RES TANTUM VALET, QUANTUM VENDİ POTEST
“Bir şeyin kıymeti, ancak başkalarının ona vereceği değer kadardır"
Archi Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş'de ;

Konut, İşyeri ve Ofis, Turizm, Rekreasyon ve Eğlence Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, Sanayi Tesisleri, Eğitim, Sağlık, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Lojistik Alanları ile ilgili sektörel yatırım kararlarının verilmesine yönelik her türlü fizibilitenin yapılması, Bölge gayrimenkul pazarı araştırılması ve değerlendirilmesi, Yer seçimi analizi, Proje Değerlemesi, Kentsel Yenileme Alanlarında Mevcut Durum Değerlemesi, Kentsel Yenileme Projelerinin değerlemesi, Finansal Fizibiliteler, En etkin ve en verimli kullanım analizi, yapılmaktadır.

Bu analizler için gerekli tüm yasal prosedürlere bağlı kalınarak, ilgili resmi kurumlardan gerekli görüşler de alınarak olası maksimum fayda ile olası riskler ve bunların maliyet hesaplamaları yapılmakta, raporlanmaktadır.