0(216) 530 31 19

Rapor Kontrol | Archi

Rapor Kontrol

Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme

RES TANTUM VALET, QUANTUM VENDİ POTEST
“Bir şeyin kıymeti, ancak başkalarının ona vereceği değer kadardır"
Hatasız rapor yoktur, hatayı göremeyen kontrol elemanı vardır !

Özellikle işlem hacmi büyük Banka vb. kuruluşlarda teminata alınacak taşınmaz değerleme raporlarının iç kontrolü, eleman yetersizliğinden aksamaktadır. Archi bu açığı kapatabilecek yapılanma ile, kurumlar adına rapor kontrolleri yapmaktadır. Rapor kontrolünün sağlıklı yapılabilmesi için Değerleme konusunda uzmanlaşmış bir kadro bulunması ve bilgi birikimlerinin devamlı güncellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Taşınmaz Değerleme Müdürü aynı zamanda Kontrol Merkez Komitesinin bir üyesidir. Şirket ortakları arasında bulunan avukat aynı zamanda danışman olarak görevlidir. Şirket bünyesindeki her eleman zincirin en kuvvetli halkası olacak şekilde eğitilmektedir.

Hata önlenebilir mi ?

Değerleme raporlarında yapılan hataları önlemek mümkünse de, bu zaman kaybına yol açmaktadır. Raporun hatalarının tespiti ve geriye dönüş yapılması, hataların düzeltilip geri gelmesi vs. zamanla yarışan şubeler için olumsuz olmaktadır. Archi Rapor Kontrol Merkez Koordinatörlüğü, raporlardaki hataları tespit eder, Değerleme firması ve eksper ile görüşerek hatanın niteliğini ve değere etkisini analiz eder ve raporu sonuçlandırır. Düzeltilmiş rapor daha sonra gelebilir.

Neden hata yapılır ?

Değerleme fiili olarak “lisanslı değerleme uzmanları” tarafından yapılamamaktadır. Bunun asli nedeni; SPK lisansına sahip değerleme uzmanlarının yaş ortalaması 43 olup, fiziki aktivite gerektiren bu işte gereken eforu göstermekte zorlanmaktadırlar. Özellikle Bankalar için yapılan değerlemelerdeki hız unsuru da katılınca raporlamalarda hatalar kaçınılmaz olmaktadır. Bunun dışında sektördeki belirsizlik nedeni ile Değerleme şirketleri daha çok “çözüm ortakları” ile çalışma zorunda kalmaktadır. Değerleme işi birkaç farklı meslek gurubunun bilgi birikimine ihtiyaç duymaktadır. Bir araya gelmiş bu farklı disiplinlerin içinde önemli yer tutan “proje okumak, imar mevzuatını irdeleyebilmek vb. gibi” kısmi olarak mimari formasyon gerektiren bir iş olmasına rağmen, bu formasyonu almış kişilerin sektöre yeterince ilgi duymaması nedeni ile değerleme işi; konuyla ilgisi olmayan meslek gruplarındaki kişilerce üstlenilmiştir. Çalıştıkları ofis yöneticilerinin bu konuda verebildiği kadar bilgisi bulunan eksperlerin belediyede karşılaştıkları “taşınmaza ait röleve projesi”nin” ne anlam taşıdığını veya boğaz içinde gezdikleri arsaya ait bir “restütasyon projesi” bulunmasının ne anlama geldiğini bilmeleri de beklenemez. Aynı şekilde mevzuat konusunda da hukukçuların değerleme işinden uzak kalmaları nedeni ile eksperler bilgileri kadar boşlukları doldurabilmektedirler. Bu nedenlerle eksperlerin tapu dairesinde karşılaştıkları şerhlerin değere etkisini yorumlayabilecek hukuk bilgisi olmasını da beklemek doğru olmaz. Bu bilgiler kontrol süzgecinde yorumlanabilmelidir.

Archi bu nedenle değerleme konusu ile doğrudan ilişkili mesleklere sahip her biri ayrı konuda uzmanlaşmış deneyimli personelden oluşan bir Rapor Kontrol Merkezi kurmuş olup, Değerleme firmalarını denetlemeyi ve rapor kalitelerini arttırmayı hedeflemiştir. Bu merkez değerleme kısmından bağımsız çalışmaktadır.

Rapor Kontrolünde Archi İle Çalışmanın Avantajları:
  • Artan kredi talepleri karşısında personel kadrolaşmasına gerek kalmaması
  • Azalan kredi talepleri karşısında mevcut personelin mali yükünün olmaması
  • Kontrol işlerinin bu konuda deneyimli uzmanlarca yapılması
  • Değerleme firmalarının analizi, gelen işlerin yönlendirilmesi ve gecikmelerin takibi (tercihe bağlı)
  • Şube ve bölge müdürlüklerinin baskısını azaltma
  • Değerleme firmaları ile ilgili performans çalışması yapılması
  • Yapılan değerlemelerle ilgili senelik risk analizi yapılması
  • Değerleme firmalarının raporlama kalitelerinin yükseltilmesi
  • Raporlara ait risklerin değerleme firmaları yanı sıra Archi tarafından da üstlenilmesi.